Izjava br.1/2022. o apelu ruskih intelektualaca

Izjava br.1/2022. o apelu ruskih intelektualaca

Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava (HHO) stavlja na uvid javnosti apel kongresa ruskih intelektualaca koji je objavljen  u Moskvi , a  2. siječnja  2022. prenio ga je prestižni časopis The New York Review of Books   koji je potpisao oko 5000 aktivista za ljudska prava i istaknutih osoba ruske javnosti.
Posljednji događaji u Rusiji i Ukrajini i agresivno i agresorsko ponašanje samodršca Putina dokazuje da svi apeli i upozorenja svijeta, a moguće posljedice agresivne i agresorske Putinove politike ne daju nikakve rezultate.

Odbor podržava stavove ruskih intelektualaca jer je više nego razvidno da Rusijom vlada Putinova ,,stranka rata“ . Važnost ovog apela  je u tome što ukazuje da i u Rusiji postoji otpor prema ratobornoj i ratnoj Putinovoj politici.

Naše iskustvo iz posljednjeg rata u Jugoslaviji govori o tome da ratovi prvo kreću kroz medije, a nastavljaju se na diplomatskom polju te završavaju na bojišnicama u skladu sa maksimom da je rat nastavak politike drugim sredstvima. To se vidjelo u Jugoslaviji, a sve više se vidi u Ukrajini i iz sadašnje krize.

 Ne vjerujemo da će Putin stati u svojim ratnim namjerama bez obzira na apele iz Rusije i iz svijeta. Najgora je šutnja na način kao što to čine intelektualci u nas, u Europi i u drugim demokratskim državama. Konačno HHO je početkom krize u Ukrajini objavio izjavu koja se može pronaći na stranici HHO-a (www. hho.hr).

Nažalost naša predviđanja pokazala su se točnima .

U Zagrebu 23.02.2020.

Za HHO:

                                                     Ivan Zvonimir Čičak predsjednik