Izjava br.5 IZJAVA O SUDJELOVANJU HHO-a U NADZORU POTPISA ZA DVA REFERENDUMA

Izjava br.5 IZJAVA O SUDJELOVANJU HHO-a U NADZORU POTPISA ZA DVA REFERENDUMA

Zagreb, 04.12.2018.

 

Izjava br.5

IZJAVA O SUDJELOVANJU HHO-a U NADZORU POTPISA ZA DVA REFERENDUMA

Hrvatski helsinški odbora za ljudska prava (HHO) smatra da je, uz demokratske izbore, referendum najviši oblik izražavanja političke volje građana-državljana. Upravo stoga HHO se angažirao nastojeći potaknuti javne vlasti da omoguće uvid u neispravne upise-potpise prikupljene tijekom pokušaja raspisivanja referenduma za opoziv Istanbulske konvencije, kao i referenduma o promjeni izbornoga sustava u Republici Hrvatskoj.

HHO se odazvao pozivu Ministarstva uprave RH za sudjelovanje u uvidu i nadzoru prikupljenih potpisa. Učinili smo to zato što je mandatom HHO-a predviđena posebna pozornost provođenju vladavine prava i funkcioniranju pravne države.

Predstavnici HHO-a bili su nazočni na oba sastanka u prostorijama Apisa, u ponedjeljak 26.11.2018. i utorak 27.11.2018., dok su predstavnici ostalih NGO, BABE-a i Kuće ljudskih prava bili nazočni samo u ponedjeljak, kada je održan sastanak s inicijativom Istina o Istanbulskoj.

Na pisani prijedlog HHO-a, objavljen u Izjavi br. 4. HHO sastanci su započeti pokušajem zajedničkog utvrđivanja metoda i načina uvida u prikupljene potpise. Međutim, stavovi prisutnih strana o metodama rada nisu usuglašeni i predstavnici obiju inicijativa odbili su sudjelovanje u daljnjem nadzoru i uvidu na način kako je predlagano.

U javnosti su se pojavile neistine i laži o sadržaju sastanaka  Povjerenstva i inicijative Narod odlučuje iznesene na tiskovnoj konferenciji i prenesene na portalu Narod, pa smo stoga dužni pojasniti i izvijestiti sljedeće:

Povjerenstvo je usvojilo prijedlog HHO-a da se ne dovode u pitanje vlastoručni potpisi građana, nego da se svi vlastoručni potpisi priznaju kao neupitni. Zajednički uvid vršio  bi se samo za neispravno upisana imena i prezimena (prva rubrika) i za odgovarajuće OIB-e (druga rubrika).

Stoga su netočne i neistinite tvrdnje predstavnika inicijative Narod odlučuje o tome da Povjerenstvo dovodi u pitanje vlastoručne potpise građana na listama, što su predstavnici Naroda ponovili u svojoj izjavi čak 17 puta.

Na sastanku je, između ostaloga, iznesen podatak da je 8.000 upisa potpisanih građana za Istanbulsku duplicirano, a za inicijativu Narod nešto manje od 8.000, jer su se pojedinci upisivali dva i više puta. Računalnom obradom podataka utvrđeno je da se jedna osoba potpisala čak 17 puta, te da se na listama nalaze upisane maloljetne i umrle osobe. Nazočnima je podijeljen popis umrlih, budući da njihova imena i prezimena više nisu zaštićena tajnošću.

Predstavnici HHO-a predlagali su Povjerenstvu i inicijativama pokusni uvid na nekoliko stotina potpisa, kako bi se utvrdila provedivost predloženih metoda rada uživo. Povjerenstvo je to prihvatilo, ali su ideju odbile obje inicijative.

Predsjednik HHO-a, Ivan Zvonimir Čičak, postavio je pitanje Povjerenstvu ima li ono ovlaštenje predložiti nastavak procesa referenduma, ukoliko se npr. utvrdi da je 5.000 ili više potpisa pogrešno označeno neispravnima. Predstavnici Povjerenstva uzvratili su kako oni nemaju mandat odlučivanja o tome, pa je predsjednik HHO-a na trenutak napustio prostoriju, nazvao ministra Kuščevića i postavio mu isto pitanje. Ministar je odgovorio da ni on nije ovlašten odlučivati o tome sam, no kada bi se utvrdila točnost osporavanih upisa, trebalo bi pretpostaviti da bi ovaj proces bio moguć, naravno u skladu sa zakonskom procedurom predviđenom za raspisivanje referenduma. No, o tome bi zadnju riječ imao Sabor. Predsjednik HHO-a obavijestio je nazočne na sastanku o sadržaju razgovora.

Tijekom sastanka u Apisu, članovi Povjerenstva očitovali su se o svih jedanaest (11) javno postavljenih pitanja koje je prošli tjedan objavila inicijativa Narod odlučuje.

Članovi Povjerenstva potvrdili su da su sve kutije s potpisima pohranjene u kontroliranoj prostoriji u Apisu, da će se moći pregledavati kutiju po kutiju, te da se na vrhu svake kutije nalazi svezak s neispravno upisanim osobama.

Povjerenstvo je odbilo zahtjev Inicijativa za usporednim uvidom u potpise jedne i druge inicijative, odgovorivši da će omogućiti uvid u duple upise, jer su oni nevažeći. Nadalje, odgovoreno je da se ne može omogućiti uvid u kontrolne liste po kojima je Povjerenstvo naknadno provjeravalo rad operative, budući su svi podaci uneseni u računala, a kontrolne liste su pregledane i nema potrebe za ponavljanjem. Uz to, kontrolne su liste bile samo tehničko pomagalo Povjerenstvu, tj. radni materijal čija je svrha prestala postojati sastavljanjem Izviješća u elektronskom obliku te s obzirom na činjenicu da se svi prikupljeni potpisi nalaze u kutijama u prostorijama Apisa.

Predstavnici inicijative Narod postavili su pitanje može li se ukupan broj neispravnih upisa razvrstati odmah po kategorijama po kojima su bili razvrstani u kontrolnim listama Povjerenstva. Odgovoreno im je da to nije moguće obaviti taj dan, ali da je to moguće pripremiti u razumnom roku. Nadalje, ne može se dopustiti uvid u podatke maloljetnih osoba, jer je to zakonom posebno zaštićena kategorija stanovništva. Jednako tako, ne može se dopustiti direktan uvid u registar birača koji se čuva u Državnom izbornom povjerenstvu, jer se u registru nalaze i podaci kao što u nacionalnost, adresa i slično, a oni su također zaštićeni zakonom.

Natalija Kanački, u ime inicijative Narod, poslije obavljenih konzultacija s ostalim nazočnim članovima inicijative, izvijestila je da oni neće i ne žele dalje surađivati s ovim Povjerenstvom. Inicijativa Narod traži osnivanje novog Povjerenstva koje bi imalo mandat utvrditi pogreške i revidirati sve neispravne upise te naknadno priznati nevažeće upise, bilo da se radi o OiB-ima ili imenima i prezimenima.

Kao uvjet za daljnje sudjelovanje u utvrđivanju netočnih upisa, postavljen je zahtjev za uvid u

registar birača RH koji bi predstavnicima Naroda omogućio da sami usporede neispravne podatke. Taj uvid omogućio bi se sklapanjem međusobnog ugovora između novoga Povjerenstva i predstavnika Naroda koji bi predstavnike Naroda obvezao na čuvanje tajnosti podataka.

Povjerenstvo je odbilo prijedloge inicijative Narod, s obrazloženjem da oni nisu obuhvaćeni mandatom ovog Povjernstva, a uz to su suprotni pozitivnim zakonima RH.

Nakon svega gore navedenoga, HHO smatra da ovime prestaje njegov mandat kao promatrača u daljnjoj provjeri aktivnosti vezanih uz provjeru upisa građana za dvije referendumske inicijative.

 

 

Za Hrvatski helsinški odbor:

Ivan Zvonimir Čičak

Predsjednik