IZVJEŠTAJ O RADU HRVATSKOG HELSINŠKOG ODBORA ZA 2023. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU HRVATSKOG HELSINŠKOG ODBORA ZA 2023. GODINU

SAŽETAK

Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava (HHO) je nevladina, neprofitna, izvanstranačka i neovisna udruga građana i građanki za zaštitu, promicanje i razvoj ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.

HHO od osnutka, 1993. godine, kontinuirano radi na području direktne zaštite temeljnih ljudskih prava i građanskih sloboda. Svrha i programsko područje djelovanja udruge su:

 • Podržavati, promicati, ostvarivati i publicirati načela Završnog akta Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi (Helsinški završni dokument), potpisanog u Helsinkiju 1. kolovoza 1975., te pratećih dokumenata Konferencije za sigurnost i suradnju u Europi, ostvarivati, podržavati i promicati načela Ujedinjenih naroda vezanih za ljudska prava, te u djelo provoditi dokumente Vijeća Europe.
 • Podržavati razvoj demokratskih ustanova, promicati vladavinu prava i ljudskih prava.

RAD ODBORA

Odbor je održao dvije sjednice:

25.05.2023. – Sjednica plenarnog skupa s dnevnim redom:

 • Prihvaćanje dnevnog reda i ustanovljenje kvoruma
 • Izvještaj o radu (predsjednik Ivan Zvonimir Čičak)
 • Brisanje iz članstva Vladimira Milinovića (obrazloženje daje predsjednik Ivan Zvonimir Čičak)
 • Što i kako dalje
 • Razno

17.11.2023. – Sjednica plenarnog skupa s dnevnim redom:

 • Prihvaćanje dnevnog reda i ustanovljenje kvoruma
 • Izvještaj o pripremama obilježavanja 30. obljetnice od osnutka HHO-a
 • Izbor članova Povjerenstva za nagrade HHO-a
 • Izbor predsjednika Povjerenstva
 • Donošenje odluke o izboru laureata
 • Donošenje odluke o dodjeli posebnih nagrada
 • Razno

S obzirom na tešku zdravstvenu situaciju predsjednika Ivana Zvonimira Čička, održano je nekoliko telefonskih sjednica na kojima se razgovaralo o stanju ljudskih prava općenito, a također i o stanju Odbora s obzirom na vrlo tešku financijsku situaciju zbog koje je skoro došlo do zatvaranja Odbora. Aktivnosti su se pokrenule tek u srpnju, nakon što je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva prihvatila naš plan provedbe aktivnosti za održavanje 30. obljetnice postojanja HHO-a.

AKTIVNOSTI

U razdoblju od 01.07. do 30.09.2023., uz redovitu aktivnost HHO-a, uspjeli smo pripremiti veliki adresar sudionika na održavanju 30. obljetnice postojanja HHO-a, sublimirati sve izjave za javnost, a u pripremi je i izdavanje knjige s izjavama, te smo izradili popis svih laureata s obrazloženjima nagrada. Pripremili smo materijale za izradu izvještaja o broju građana i građanki koji su se obratili za pomoć HHO-u. Za obilježavanje svečanosti 30. obljetnice rezervirali smo mali dvoranu u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

U predviđenom razdoblju od 01.10. do 31.12.2023. postignuća su bila manja od planiranog. Naime, osim redovnih aktivnosti kojima se HHO bavi – besplatna primarna zaštita ljudskih prava – planiranu aktivnost obilježavanja 30. obljetnice osnutka HHO-a morali smo prekinuti i svečanost otkazati radi vrlo ozbiljne bolesti predsjednika Ivana Zvonimira Čička. Na izobrazbi zaposlenika sudjelovali smo jednom, 26. listopada 2023., upoznavši važnost prijelaznog i pripremnog razdoblja sustavnih podrški u realizaciji i provedbi projekata, važnost javne vidljivosti, univerzalne i specifične promocije, pravila, važnost potrebne popratne dokumentacije, te niz drugih bitnih informacija. Redovnu aktivnost HHO-a provodili smo pružajući besplatnu primarnu pravnu zaštitu ljudskih prava, a u tom smo se razdoblju najviše bavili socijalnim slučajevima, posebno pravima nad skrbništvom djece – ističemo jedan vrlo težak slučaj bitke za skrbništvo jednog oca koji vodi sudski spor preko 10 godina.

PRIHODI I RASHODI

OSNOVNI PODACI

Naziv HRVATSKI HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA
Pravno ustrojbeni oblik UDRUGA
Registar REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE
Registarski broj 21002898
RNO broj 0085308
Matični broj 00755958
Djelatnost 9499, Djelatnosti ostalih članskih organizacija
OIB poslovnog subjekta 63324109596
Središte (mjesto i adresa) Domagojeva 16, 10000 Zagreb
Odgovorna osoba Ivan Zvonimir Čičak

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2023. GODINU 

Dokumenti:

 1. Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.-31.12.2023.

U Zagrebu, 02.04.2024.

Za HHO:

Augustin Bašić
potpredsjednik