FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.

OČEKIVANI PRIHODI

SREDSTVA IZ PRORAČUNA110.000,00
SREDSTVA OD DONATORA130.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI250.000,00

RASHODI od očekivanih prihoda

Plaće i naknade zaposlenika44.000,00
USLUGE TELEFONA I MOBITELA8.000,00
NAJAMNINA9.000,00
KOMUNALNE USLUGE (Čistoća)2.400,00
NAKNAD ZA EL. ENERGIJU 3.600,00
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALI, SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE3.000,00
BANKARSKE USLUGE3.000,00
KNJIGOVODSTVO24.000,00
PUTNI TROŠKOVI8.000.00
      10.    PLIN-GRIJANJE40.000.00
  VODA3.000.00
RADIONICE8.000.00
OSTALI RASHODI 5.000.00
SVEUKUPNO RASHODI200.000.00

U Zagrebu. 08.12.2021.                                                  

Za Hrvatski helsinški odbor:

Ivan Zvonimir Čičak  predsjednik