Ostvarivanje ljudskih prava

Osnovni ciljevi:

Olakšati položaj ugroženih pojedinaca i skupina direktnom pomoći u zaštiti ljudskih prava.

Afirmirati ljudska prava kao moralni i pravni standard u hrvatskom društvu i političko-pravnom sustavu postići da odgovorna tijela vlasti i institucije s javnom odgovornošću uvažavaju ljudska prava ne samo kao formalnu normu već i kao zbiljsku ideju-vodilju svojeg svakodnevnog djelovanja.